Kraanbouwers

Kraanbouwers uit Nederland van Railgebonden kranen behalve bouwkranen.
Onder deze titel heeft P. van Kerchove een eerste versie van onderstaand stuk geschreven.
Deze is door de werkgroep steeds verder bewerkt, resp. aangevuld.

Revisie: 2 dd 2010-05-20
Samengesteld door Gerard Jacobs
Verdere bronnen:
1. “De Nederlandse Machinefabrieken 1825-1914” van G. van Hooff
2. “Een hoekstaal van de Maatschappij” van Alex den Ouden
3. “De Nederlandsche Dragline” van Ad Gevers

Er is min of meer gerangschikt op alfabetische volgorde waarbij uitgegaan is van de meest gebruikte naam van de desbetreffende firma. Verder wordt er onderscheid gemaakt in firma’s die zich hoofdzakelijk met kranenbouw bezighielden dan wel een speciale afdeling hadden, firma’s die “ook” kranenbouw erbij deden en vertegenwoordigingen van buitenlandse firma’s.

De namenlijst bevat linkjes naar de betreffende tekst, met de backspace toets komt u terug naar de namenlijst.

NAAM BEDRIJF

Bailey
Bekkers
Bollegraaf
BPG
Braat
Conrad-Stork
Figee
Gonnerman
Grimbergen
Gusto
Van Haagen
Hensen
HTJ International
Huisman-Itrec
Jamach Kraanbouw
Jaffa
Kalmar
KENZ
Klinkenberg
Koster & Vonk
Kraanservice Katwijk
Lifrac
Laarkamp & Schot
Munsters
van Mourik
NDC CRANES
Nellen
NKM
Nyland
Duyvis
OLBO
Pulleman
Rörink & v d Broek

Rusch BV
Sanders
SHF Schiedams
Schippers
SMST
Spierings
Stork-Hijsch
Ten Pas
Thole
Van der Valk
Overige Bedrijven

 

Volledige naam:
Oprichting:
Opheffing:
Leveringsomvang:

Andere producten:

Website:
Opmerkingen:

Constructiewerkplaats en Machinefabriek Bailey BV
1947
2005, na samenvoeging met ander bedrijven in Hollandia BV
Bovensloopkranen, Portaalkranen, Halfportaalkranen, Torenkranen,Havenkranen, Grijperdraaikranen, Grijperlosbruggen, Scheepskranen en Offshorekranen. Staalconstructies, boortorens, scheepsbeladers, schepenliften, kogelmolens, amusementsattracties.
http://www.hollandia.biz

Beschrijving:
Bailey vervaardigde voor een groot deel constructie werk, zoals diverse van de hallen van de jaarbeurs in Utrecht en de RAI in Amsterdam en de staalconstructie van de ArenA. Naar aanleiding van vragen van klanten van fabrieksgebouwen en vooral scheepswerven werden er al vrij snel ook kranen gefabriceerd, hierdoor ontstond dan één levering van gebouw en kranen. En zo werd dit een belangrijke afdeling met een gescheiden tekenkamer en service afdeling. Hiermee trad begin jaren 1950 Bailey toe als kraanbouwer op de Nederlandse markt. Later is zij zich ook steeds meer gaan richten op de Offshore markt en de markt voor het “bewegende” staal waarbij de staalbouwkennis werd gecombineerd met de kennis voor aandrijftechnieken. Voorbeelden hiervan zijn de diverse stadions met bewegende daken door haar ontworpen.
Wat betreft de kranen behoorden tot de leveringsmogelijkheden: Bovenloopkranen, Portaalkranen, Halfportaalkranen, Torenkranen, Havenkranen, Grijperdraaikranen, Grijperlosbruggen, Scheepskranen en Offshorekranen.
Naast de normale staalconstructies werden er ook boortorens geleverd, die voldeden aan de eisen van API Spec 4F (American Petroleum Institute) waarbij het logo van API gevoerd mocht worden.
In 1947 opgericht door dhr. J.C. Huijsen aan de Oostkinderdijk 287 te Albiasserdam onder de naam Constructiewerkplaats en Machinefabriek Bailey BV.
Na een samenvoeging onder de nieuwe naam Hollandia BV, van Bailey, Kloos, Hollandia Cranes, Lubbers’ “Hollandia”, Grimbergen op het terrein van “Van der Giessen”, hield op 1 januari 2005, Bailey op te bestaan als aparte entiteit.
Momenteel worden er alleen nog kranen vervaardigd in samenwerking met een kraanproducent maar niet meer op eigen specificatie en is Hollandia meer bekend van het Millennium Wheel in Londen, het ING kantoor in Amsterdam en de Maeslantkering, de gigantische hoogwaterafsluiting in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland.

Bekkers, Kraanbouw bv.
In de jaren zeventig opgericht door Dhr. Bekkers.BKRS is een merknaam van Bekkers kraanbouw en levert hijsinstallaties zoals bovenloopkranen, hangkranen, portaalkranen, zwenkkranen en kraanbanen maar ook eventueel de metaalconstructies voor de hijsinstallaties. Voorheen in Sint-Oedenrode tegenwoordig in Veghel met meer ruimte en voorzieningen. www.bekkers.nl

Bollegraaf Constructiebedrijf en machinefabriek BV
Leverancier van portaal- en bovenloopkranen, onderhangkranen en kolomzwenkkranen. Maar ook trechters, silo’s en overslag- en transportinstallaties.
De oprichting van het bedrijf is in 1936 door de heer N. Bollegraaf in Emmen, waarna in 1956 wordt verhuisd naar de Spaanse Polder in Rotterdam. In het begin van 2005 is het bedrijf verkocht aan Bollegraaf Holding, waardoor het nu deel uitmaakt van de Bollegraaf Group, waartoe ook Bollegraaf Recycling Machinery en Lubo Screening & Recyclingsystems toe behoren. www.bollegraafbv.nl

BPG Grave
BPG fabriceerde mobiel kranen die in staat waren te rijden met de last in de haak, de kranen werden voornamelijk gebruikt op voorraadterreinen, in de jaren 70 van de 20e eeuw stopte de firma haar activiteiten en werden de kranen nog wel door door de WMG (Gouda) gemaakt en Ten Pas (Alkmaar).

Braat Constructiewerkplaatsen en Machinefabriek NV
Braat fabriceerde naast transportinrichtingen en kranen ook gewone staalconstructies, bruggen, gebouwen, tanks, gashouders en reservoirs.
Braat was ook deelnemer in de Groep Bruggenbouw met een vastgesteld quotum van 6 percent.
In 1914 Afgesplitst van het in 1909 opgerichte Technisch Bureau Braat te Rotterdam aan de Rietdijk 48, een dochter van de moeder firma Braat’s Machinefabrieken uit Soerabaja, directeur/oprichters zijn Bartolomeus en Alida Jacoba Braat, als Braat Rotterdamse Machinefabriek NV.
In 1967 werd Braat onderdeel van Ver. Bedrijven Nederhorst BV (VBN) die in 1975 surseance van betaling moest aanvragen en de onderdelen apart werden verkocht. Het bouwbedrijf van VBN ging in 1979 over naar de Hollandse Beton Maatschappij (HBM) te Den Haag, waar de andere delen zijn gebleven is niet bekend.

Conrad-Stork (S)
De naam Conrad was een eerbetoon aan Frederik Willem Conrad, die onder meer een aandeel had in het graven van het Suezkanaal en die ook één der oprichters was van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs in 1847.
De kranenbouw vond dus plaats onder de naam Conrad-Stork en heeft eigenlijk geduurd vanaf 1932, na het samengaan van Stork-Hijsch, tot 1980, toen het Nelcon werd. De installaties voor goederen overslag, die onder Conrad-Stork gefabriceerd werden, waren laad- en loskranen voor ertsen, kolen en stukgoed maar ook bovenloopkranen. Na de tweede wereldoorlog werden er ook kranen onder licentie gebouwd van Lorraine (USA), al waren dit mobiele kranen, draglines en shovels. Markante kranen zijn nu nog te vinden aan de Laakhaven in Den Haag.
In 1883 stichtte Thomas Figee de Werf Conrad aan het de westzijde van het Spaarne in Haarlem. Vanaf 1887 namen C.T. Stork en J.E. Stork voor een belangrijk deel mee aan de werf.
In 1932 vestigt de Hengelose firma Stork-Hijsch zich aan de oostzijde van het Spaarne en behalve de werf verhuizen alle bedrijfsonderdelen naar de overkant. In 1937ontstaat er een samenwerkingsverband (IHC) tussen Conrad-Stork, J&K Smit Kinderdijk, Gusto Schiedam, Verschure Amsterdam en L. Smit & Zoon Kinderdijk met later ook De Klop Sliedrecht.
In 1941 wordt de werf Conrad geliquideerd en in zijn geheel overgedragen aan Stork-Hijsch. De naam wordt Werf Conrad & Stork-Hijsch NV, later vereenvoudigd tot Conrad-Stork, in 1954 wordt Conrad-Stork onderdeel van VMF Stork-Werkspoor na de fusie van Stork met Werkspoor en treedt in 1966 uit de IHC en wordt een BV.
Groot-Hensen wordt in 1967 ingelijfd bij Conrad-Stork BV en in 1980 verkocht aan De Groot International te Zwijndrecht en bij kranenfabriek Nellen ondergebracht, hieruit kwam de naam Nelcon. De in Haarlem achtergebleven machinefabriek wordt verzelfstandigd onder de naam BV Machinefabriek Conrad. De afdeling grondverzet wordt verkocht aan de firma’s Kuiken BV in Emmeloord, Kemmach BV in Lemmer en PT Sarkana in Jakarta. De diepboor afdeling gaat dan verder onder de naam Arkana BV in Emmeloord.
In 1988 is er het faillissement van Conrad waarbij het onroerend goed verkocht wordt aan De Schelde die het onderbrengt bij Schelde-Rademakers BV in Rotterdam en Arkana wordt in 1991verkocht aan Stanen Europe BV in Emmeloord. In 1993 wordt het onroerend goed verkocht aan Stork NV, Schelde-Ramakers (Conrad) wordt ondergebracht bij Stork Gears & Services BV.
Stanen koopt in 1995 de naam Conrad van de Schelde-Ramakers BV en veranderd haar naam in Conrad-Stanen BV, dit heeft echter geheel niks meer van doen met de originele werf of de kranenbouw.
http://www.conrad-stanen.nl

Figee (S)
In 1836 Opgericht door Hendrik Figee als de firma H. Figee, een timmerfabriekje voor pakkisten in de Jansstraat in Haarlem. In 1838 is er de verhuizing naar de Leidse trekvaart net buiten de stadswallen van Haarlem. De pakkisten werden van binnen bekleed met metaal en metaalbewerking werd geleidelijk een steeds belangrijker onderdeel van de werkzaamheden. Tijdens een bezoek aan de Wereldtentoonstelling van 1851 in Londen maakte hij kennis met stoommachines en dat bracht hem op het idee zich meer met machines te gaan bezig houden en volgt in 1857 de oprichting van een werkplaats voor het herstellen van ijzeren werktuigen. Gedurende de jaren '60 (van de 19e eeuw) vervaardigde Figee onder andere stoomketels, stoomheistellingen voedingstoestellen voor stoommachines, verrichtte men reparaties en leverde het bedrijf constructiewerk ten behoeve van bruggen en vuurtorens. In het jaar 1871 is de aflevering van de eerste stoom gedreven hefkraan met een hefvermogen van 500 kg, waarna in 1874 de oprichting is van de vennootschap onder firma als Gebroeders Figee met drie van de vijf zoons van Hendrik Figee: Hendrik jr., Thomas en Johannes en in 1882 geschiedt de levering van de eerste grijperkraan.
Op 27 juni 1896 zette Hendrik Figee jr. de v.o.f. Gebroeders Figee om in de N.V. Haarlemsche Machinefabriek v/h Gebr. Figee.
Kranen groeiden in de jaren uit tot de grote specialiteit van Figee. Belangrijke klanten waren het Departement van Koloniën, de Stoomvaartmaatschappij- "Nederland", de spoorwegmaatschappijen, diverse scheepswerven, de gemeenten Amsterdam en Rotterdam en diverse overheids- en particuliere ondernemingen in Nederlands-Indië. In die tijd vervaardigde men de meest uiteenlopende producten zoals graafinstallaties, bruggen, theedrogers, liften en drukpersen.
Op 13 januari 1961 werd de 100e elektrische havenkraan afgeleverd voor het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en kort daarna opdracht voor de levering van maar liefst 41 kranen, die in 1963 moesten zijn geleverd. De uitbreiding van de havens in Rotterdam ging door, het toenemend gebruik van containers deed de vraag naar stukgoedkranen verminderen en het gebruik van containerbrugkranen toenemen, deze konden niet zelfstandig door Figee gemaakt worden. Enkele andere opmerkelijke producten waren onder meer een loopkraan van 750 ton bij een overspanning van 40 meter en een 36 tons baggerkraan voor Boskalis..
Terwijl de markt voor kranen in Nederland sterk terugliep wist Figee in 1972 toch nog 25 van alle orders binnen te halen.

In 1977 neemt Figee de Nederlandse Kraanbouw Maatschappij (NKM) in Utrecht over en verplaatste de productie naar Haarlem. In 1983 neemt Figee ook een deel van de fabriek van werktuigmachines Hembrug over en op 18 november wordt er een overeenkomst bereikt tot het oprichten van N.V. Nieuwe Boomse Metaalwerken in België en de overname van alle gebouwen, goederen en technische kennis. Ondanks al deze initiatieven liep het aantal opdrachten in de jaren '80 en begin jaren '90 terug en ging het bedrijf zich meer richten op het verder ontwikkelen van drijvende kranen. Op het gebied van drijvende kranen voor massagoedoverslag werd de naam Figee een begrip en zelfs vergelijkbaar met een merknaam.
Op 16 november 1999 wordt de grootste drijvende grijperkraan ter wereld afgebouwd, de kraan heeft een max capaciteit van 50 ton en is bestemd voor de OBA en heet Nijlpaard.
Onder IMCA verhuisd het bedrijf naar het Westelijk Havengebied in Amsterda en toegevoegd aan NISTA.
In februari 2000 start Figee met een aantal grote orders, een 36 tons Lemniscaat kraan voor EQtrade Rotterdam en 2 containerkranen voor Yemen.
Na NISTA komt in nov/dec 2004 ook IMCA in de problemen en worden er geen bankgaranties meer gegeven, dus opdrachten aanvaarden gaat niet meer en Figee is vleugellam. In maart 2005 gaat ook de tekenkamer en de verkoop van Figee failliet, 7 van de 9 werknemers worden overgenomen door KENZ Zaandam. De naam is vanaf nu KENZ-FIGEE BV. In 2006 wordt een 36 tons Lemniskaat grijperkraan gebouwd op ponton voor de firma Oldenburg (D) en ook worden de drie havenkranen voor Eritrea die reeds in Amsterdam geproduceerd waren in Zaandam afgebouwd, verscheept en in bedrijfgesteld. In 2009 wordt de FIGEE poot wat meer zelfstandig en gaat weer actiever de markt op. http://www.figee.com

Gonnerman & Co, Haarlem
De firma leverde onder andere transportinrichtingen voor massa-artikelen, transportbanen, monorailsystemen, zakkentransporteurs maar ook koelmachines, pijpleidingen, vaten, condensors etc en onderdelen voor de aluminium verwerking.
In die tijd steeg de behoefte aan kolen enorm waardoor er veel vraag was naar middelen om deze te kunnen overslaan en de monorailsystemen met de zogenaamde “Mantrolleys” voldeden hierbij zeer goed vanwege hun grote flexibiliteit.
De oprichting door Heinrich Rudolf Gonnermann is in1905. Deze had de leiding tot 1912 samen met George Liebl Eberhardt Martini die diende tot 1923. Na 1912 had Johan Ferdinand van de Mersch mede de leiding.
In 1932 gaat de firma failliet, waarna de gebouwen ingenomen werden door Stork-Hijsch.

Grimbergen
De firma leverde voornamelijk bovenloop- en portaalkranen.
Voor diverse takken van de industrie heeft Grimbergen oplossingen aangedragen voor het transport en de handling van materialen of producten. De kranen worden bij Grimbergen uitsluitend op specificatie gemaakt. Maatwerk dus in plaats van een vast leveringsprogramma.
Per 2005 is het bedrijf opgenomen in Hollandia BV.

Gusto, Werf v/h Firma A. F. Smulders
Als er één firma in Nederland is die spectaculaire installaties heeft ontworpen en geleverd dan is dat Gusto. Zeker in het begin waren het niet alleen hijswerktuigen maar na de verhuizing naar Schiedam ging de maximale hijscapaciteit met sprongen omhoog en reikte hun reputatie wereldwijd.
De oprichting is in 1862, een kleine Machinefabriek door Augustus Franciscus (A.F.) Smulders te ’s-Hertogenbosch startend met de reparatie van stoomwerktuigen en fabricage van kleinere werktuigen, een jaar later ook als IJzergieterij en nog later in 1865 ook scheepswerf. In die tijd nog geen kranen gefabriceerd maar voornamelijk stoommachines, bemalingsinstallaties en spoorwegmaterieel.
In 1872 verhuisd de firma naar Utrecht en de naam werd "Utrechtsche IJzergieterij & Machinefabriek, Firma A.F. Smulders" Het programma wordt in de loop van de jaren uitgebreid met grondverplaatswerktuigen, bouwmachines, centrifugaalpompen en allerlei andere werktuigen. Maar de fabriek heeft daar geen scheepswerf. Wel wordt omstreeks 1890 de ketelmakerij Maison Renson & Cie in Grâce-Beleur (België) aangekocht. In 1894 volgt de aankoop van de scheepswerf De Industrie (P. Smit Jr.) te Slikkerveer.
In 1905 wordt de Werf Gusto aan de Nieuwe Waterweg werd gesticht en het bedrijf verhuisde naar Schiedam. De vestiging in Slikkerveer wordt daarbij afgestoten De werf specialiseerde zich met name in de bouw van baggermateriaal en elevateurs maar er werden ook zeeschepen gebouwd. In 1907 waren er al 31 schepen van stapel gelopen waaronder verscheidene drijvende kranen. Het leverprogramma van 1927 vermeld electrisch aangedreven bokken en draaiende drijvende kranen hijscapaciteit van 150 en 250 ton. In 1943 is er de oprichting van de Industriële Handels Combinatie (IHC).
Ook werden er door de combinatie veel innovaties gedaan en hun ervaring kwam goed van pas in de nu opkomende Offshore industrie. In het begin van de jaren ’50 werd de Single Point Mooring (SPM) ontwikkeld.
De “Kraanvogel” en de “Lepelaar” voor de aanleg van de vernieuwde/verlengde pieren van IJmuiden werden in 1960 geleverd. De kranen waren geplaatst op een zogenaamde “Jack-Up”, een zelf-heffend vaartuig of ponton, dit hefsysteem werd één van de specialiteiten van de firma.
De introductie van het CALM buoy systeem volgt in 1961 waardoor het aan- en loskoppelen van onderwater systemen makkelijker en veiliger gaat.
Vanwege het grote succes van IHC in de continue groei leidt het in 1965 tot een volledige fusie tussen de partners en de IHC Holland NV, alleen Conrad-Stork haakte af omdat die in de tussentijd eigendom geworden was van de concurrerende VMF. IHC innoveert steeds verder en is succesvol in het patenteren van een aantal technologieën en concentreert zich nu op twee hoofdactiviteiten, scheepsbouw en Offshore systemen en creëert de Single Buoy Mooring of ook wel SBM is een splitsing in drie hoofd divisies, Offshore inclusief Gusto en SBM, Bagger met Smit, Verschure en Klop en een nieuwe divisie voor de Mining & Transport Engineering activiteiten. In 1977 wordt de eerste Floating Production Storage and Offloading system (FPSO of FSO) afgeleverd aan SHELL. In datzelfde jaar is ook de oprichting van Marine Structure Consultants (MSC), die zich zou gaan bekwamen in mobiel Offshore constructies en installaties met de daarbij gerelateerde bagger materiaal.
In 1978 wordt de werf Gusto gesloten, alleen de engineeringafdeling gaat zelfstandig verder onder de naam Gusto Engineering gespecialiseerd in Drilling en Offshore.
Gusto Engineering is verantwoordelijk voor het ontwerp van vele grote drijvende kranen, hijsbokken en zware drijvende kranen voor de Offshore industrie.
Na de sluiting van de andere werven wordt uiteindelijk de vestiging in Slikkerveer 1988 ook gesloten. De laatste partner van de oprichters van IHC verkoopt zijn aandelen en IHC verkrijgt uiteindelijk volledige controle over alle activiteiten en de naam wordt aangepast in IHC Calland die als Holding gaat functioneren.
In 2001 verkrijgt IHC Atlantia Offshore Ltd (USA) wat de markt open maakt voor de productie van Offshore constructies in de Golf van Mexico en in 2007 ook Ocean Design uit Houston (USA). Net als IHC Gusto Engineering zijn Atlantia Offshore Limited (U.S.A.), IHC Holland, Marine Structure Consultants (MSC), N.K.I. BV, SBM Group, SBM Imodco (U.S.A.), SBM Offshore Systems, SBM Production Contractors en SBM Services onderdeel van SBM Offshore Group.
GustoMSC is een alliantie van Gusto BV, Gusto Projects BV, Marine Structure Consultants (MSC) BV en GustoMSC Houston (een dochter van SBM Atlantia). Tezamen houden zij zich voornamelijk bezig met de verdere ontwikkeling van complete en gecertificeerde ontwerpen voor elk type offshore unit zoals jack-up’s, dynamisch positioneerbare boorschepen, pijpenlegschepen, mobiele productie-eenheden (MOPU’s), floating production storage and offloading units (FPSO’s) en met speciaal equipment zoals pijpenlegsystemen, offshore kranen met groot hefvermogen en speciale proces modules. http://www.gustomsc.com

Van Haagen kraanbouw BV
Van Haagen is opgericht in 1958 en heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen, leveren en monteren van portaal / brugkranen in lichtgewicht buisstaal en/of volwand plaatstaal en bovenloopkranen in praktisch alle capaciteiten en afmetingen. Van Haagen werkt samen met De Kok Staalbouw, ETW Breda BV en Machinefabriek Roosendaal en levert veel aan betonfabrieken, de tunnelbouw en op- en overslagbedrijven van staalplaat en profielen. http://www.vanhaagenkraanbouw.nl

Hensen, A.Th
De fabriek hield zich hoofdzakelijk bezig met de fabricage van kranen maar er werden ook liften gemaakt, vele spectaculair zoals in de zendmast van Lopik en in de Euromast.
Veel scheepswerven hebben torenkranen en vele daarvan zijn van Hensen, maar er werden ook tuimelarmkranen, drijvende kranen en bokkranen gemaakt waarvan die van Harland & Wolff in Belfast en de NDSM te Amsterdam wel de bekendste zijn. Verder zijn de kranen over de hele wereld verspreid en vele zijn nog steeds in bedrijf.Ook werden er lierwerken geleverd, zoals voor de hefdeuren van sluis bij de stuw van Born, waarbij merkwaardig genoeg de telescopische deuren zelf door Sanders werden geleverd.
De Machinefabriek Hensen had een beursnotering tot en met de VMF periode.
De firma is in 1910 opgericht door Adrianus Th. Hensen aan de Oostmaaslaan in Rotterdam (Kralingen) en omstreeks 1950 verhuisd naar de Eemhavenweg bij Heijplaat.
In 1965 volgt de overname door Stork, dat onderdeel van VMF was. De productie werd nu voortgezet onder de naam 'Stork-Hensen' maar in 1973 wordt het terrein overgenomen door Grootint, dat er De Groot Constructie BV vestigde, en de merknaam 'Stork-Hensen' verdwijnt. INFO

Hovers (NV Anton Hovers Constructie), Tilburg
Na een start met de fabricage van allerlei machines voor de productie van stenen, was er de ontwikkeling van de dragline en allerlei varianten op dit type kraan met naast de dragline, kranen, heistellingen, dieplepels, hooglepels of planeerschop. Als onderstel kon men kiezen uit een rupsstel, luchtbanden of truckchassis, halftrack, kraanwielen voor rails of gewoon als vaste opstelling op een sokkel aan de wal of op een schip of ponton. In de begintijd werden er ook kleine handgedreven spilkranen gemaakt, later ook mechanisch aangedreven.
Andere producten van Hovers waren: Betonmolens, Walsen (single of duo), Trilplaten en Smalspoorlocomotieven, wagons en karren.
Hovers draglines werden over de gehele wereld geleverd.
Door de heistellingen vestigde de aandacht van het Japanse Hitachi zich op het bedrijf waardoor daar een samenwerkingsverband kwam en later een volledige overname.
In 1904 opgericht als smederij door Antoon Hovers voorheen een smidsknecht op een steenfabriek. Hij begon met steenpersen en in 1907 al met stoomkracht, electrisch of een Dieselmotor aangedreven excavateurs. Geleidelijk werd het programma uitgebreid met transportinrichtingen zoals smalspoorkiepkarren en schudgoten en daarnaast het normale smeed- en constructiewerk. Ook deed hij nog loonverzinkerijwerk.
De omzetting naar een Constructiewerkplaats en Machinefabriek “NV Hovers Constructie” volgt in 1909 in samenwerking met J.A.M. (Jan) van der Schoot, een ondernemer die mede de leiding van het bedrijf neemt.
In 1937 is de ontwikkeling van de eerste dragline. Het was type 350 wat al gauw type 380 werd. In 1945 leidde dit al tot het type 600. Het kleinste model was de 250 en in 1959 is er de start van de serie MH23 met een 1000 liter bak.
Het begin van de samenwerking met Hitachi en levering van de heistelling van Hovers door Hitachi onder de naam HOVERS-HITACHI volgt in 1967, Hovers bouwde later de Hitachi heimachines onder licentie.
In 1972 werd het bedrijf in Tilburg gesloten en de productie wordt voortgezet in Beerse (België).

HTJ International
De firma HTJ international werd opgericht onder directie van Philip Jansen.
Jansen was hoofd verkoop geweest bij Figee maar daarna voor zich zelf begonnen.
In eerste instantie heeft hij met NISTA kranen verkocht maar later is hij als engineeringbureau Praxis verder gegaan en hebben ze de Lemniscaat kraan verder ontwikkeld. Met één van die kranen bij Flushing Marine Terminals liep het niet goed af.

Huisman-Itrec
De firma Huisman is opgericht in 1926 en fabriceerde staalconstructies voor laadmasten voor vrachtschepen. In 1979 begon de samenwerking met het ingenieursbureau Itrec waarmee zij in 1982 ook fuseerden.
Begin jaren 80 werd de mastkraan ontwikkeld voor zwareladingschepen zoals voor Jumbo Shipping en innovaties volgden elkaar daarna op. De mastkranen hebben tot nu toe een capaciteit van 800 ton, maar ook “normale” scheepskranen of Offshore kranen werden gefabriceerd en ook een drijvende bok van 1600 ton, de Tak Lift 4 van Smit Tak.
De gehele engineering, constructie, hydrauliek, electrische installatie en besturingssoftware wordt in-house gedaan. Naast de kranen fabriceert Huisman-Itrec ook boor- en pijpenleginstallaties voor de olie en gasindustrie maar ook achtbanen en andere installaties voor attractieparken. www.huismanequipment.com

Jamach Kraanbouw bv Reuver
Jamach heeft sinds het midden van dejaren 60 tot begin 2000 kranen geproduceerd en was op het gebied van voornamelijk bovenloopkranen één van de grotere kraanbouwers van Nederland.
Alle activiteiten, zoals onderhoud en reparatie, onderdelen en ombouw van Jamach Kraanbouw BV zijn per 29 december 2004 overgenomen door Elmec Handels en Ingenieurs-bureau BV. www.elmec.nl

Jaffa, N.V. Machinefabriek Jaffa, voorheen Louis Smulders & Co. (S)
Hoewel de hijswerktuigen niet de hoofdzaak waren bij Jaffa namen ze toch een zeer belangrijk deel uit van het totale productieprogramma. In 1880 ging de machinefabriek Louis Smulders & Co aan de Leidseweg van start en vervaardigde onder andere pompen, poldergemalen en boterkneedmachines. Louis begon in 1891 zijn eigen bedrijf op het voormalige landgoed Jaffa. Jaffa bouwde in 1918 het grootste stoomgemaal ter wereld, het ir. D.F. Woudagemaal in het Friese Lemmer, nu op de werelderfgoedlijst van UNESCO.
De weegwerktuigen waren zeer gewild en de winkel weegtoestellen een begrip op zich. De lijst van producten is te lang om op te noemen (enkele honderden).
De firma Louis Smulders & Co leverde al in 1884 transportinstallaties voor kolen en cokes aan gasfabrieken en dat was de grondslag voor de afdeling hijswerktuigen bij Jaffa.
In 1913 werd de eerste electrische loopkraan geleverd en de eerste electrische hangbaan met geautomatiseerde loopkatten werd in 1915 geleverd. In 1917 was er een belangrijke order van 17 hijskranen voor de haven van Amsterdam.
In 1918 werd niet alleen de eigen torenkraan als werfkraan geïnstalleerd maar ook een elektrische grijperdraaikraan op een verrijdbare brug aan de Staatsmijnen geleverd. In dat jaar maakte Jaffa volgens een fabrieksomschrijving een uiteenlopende reeks van transportmaterieel zoals hangbanen, transportbanden, elevatoren en diverse soorten kranen waaronder draai, loop, vélocipéde en portaal kranen.
In 1932 werd de electotakel geïntroduceerd een bijzondere afdeling welke zeer succesvol zou blijken. Het was grotendeels een seriefabricage en rond 1950 werden er standaard takels met een hefvermogen van 125 tot 10000 kg met hijssnelheden van 3 tot 36 m/min gemaakt.
Vanaf het begin was de familie Smulders vertegenwoordigd in de directie, daar kwam in 1928 een eind aan toen Henri Smulders eervol ontslag kreeg en opgevolgd werd door W.H. Cos en Prof. Ir. D. Dresden.
Aan het eind van 1951wordt Jaffa overgenomen door Stork voor fl.2,7 miljoen en in 1952 wordt de naam gewijzigd in N.V. Machinefabriek Stork-Jaffa, waarna in 1954 de fusie volgt van Stork met Werkspoor en in 1977 Stork-Jaffa opgaat in Stork-Bepak, dit is het einde van “Jaffa” als fabrieksnaam.
Na de overname door Stork werd de fabricage van hijsmateriaal overgeheveld naar een andere vestiging (waarschijnlijk Stork-Hijsch?).

Kalmar BV
Kalmar Industries BV / Kalmar Solutions BV.
2004 De Finse onderneming Kalmar BV neemt Nelcon over en past de naam aan in Kalmar Industries By, terwijl de reparatieafdeling, Groot-Hensen, de naam Kalmar Innovations meekrijgt. Kalmar brengt de engineerings afdeling onder bij het Papendrechtse ingenieursbureau Iv-Bouw & Industrie BV, terwijl de productieafdeling overgenomen wordt door Lubbers’ Constructiewerkplaats en Machinefabriek “Hollandia” B.V. uit Krimpen aid IJssel. Na deze operatie gaat de verkooporganisatie verder als Kalmar BV. http://www.kalmarind.nl

KENZ Cranes BV Zaandam (S)
Begonnen als reparatie bedrijf aan truck kranen, draglines en dergelijke, later zijn er ook telescoopgieken gemaakt en ook complete kranen die op dump trucks gemonteerd werden en scheepskranen. Alle geleverde kranen waren Diesel- of Electrisch- hydraulisch aangedreven en met enkel of meervoudige telescoop giek. Later vond de specialisatie plaats in Offshore kranen op vast en mobiele platforms en schepen maar ook een enkele landkraan werd geleverd.
Oprichting in 1961door Jan Jacob Fleumer en Jan Fray in Assendelft, in 1967 volgt de verhuizing naar de J.J. Allanstraat 266 in Westzaan en de levering van één van de eerste telescoop kranen gebouwd in Nederland op een REO truck.
In 1972 is de vorming van de BV Kraantechniek Westzaan, en in 1977 de verhuizing naar de voormalige scheepswerf van Camminga aan de Zaan te Wormer, te groot voor Kraantechniek alleen en er werd een samenwerkingsverband aangegaan met Kramer & Zwart, een scheepsreparatiebedrijf te West Knollendam. Beide bedrijven verhuizen in 1977 naar de voormalige Jachtbouwwerf aan de Veerdijk in Wormer. in verband met de internationale herkenbaarheid werd de naam aangepast in “KENZ-KRAANTECHNIEK” BV (Kramer en Zwart = KENZ).
In 1981 volgt de eerste echte grote order voor 4 echte Offshore kranen met 15 ton capaciteit was voor het toenmalige Placid, nu Gaz de France.
De overname door de firma van Lint uit Schagen is in1984, de naam Kraantechniek bleef voortduren als KENZ-KRAANTECHNIEK dat zich specialiseerde in de reparatie van landkranen. Dan in 1986 is er de verhuizing naar een geheel nieuw pand aan de Zuiddijk 400 in Zaandam in een nieuwe grote hal.
In 1988 leidde een bezoek van de firma Hägglunds uit Zweden ertoe dat de hele firma aan Hägglunds verkocht werd, echter in1995 volgt er een Management Buy-out door de toenmalige directie. En met succes want de kranen werden steeds groter en talrijker zodat de staalproductie in de hal in Zaandam niet meer mogelijk was en dus uitbesteed werd bij diverse staalbouwer in binnen en buitenland. Vanaf die tijd werd er alleen nog maar geassembleerd, getest en afgeleverd. De naam Kraantechniek is met de verminderde activiteiten in de reparatie aan mobiele kranen echter niet meer in gebruikt.
In 2005 wordt de gehele intellectuele boedel van FIGEE overgenomen uit het faillissement, de firma naam wordt KENZ-FIGEE BV maar in 2009 komt er een aparte BV voor FIGEE. http://www.kenz-cranes.com

Klinkenberg Gebr., Machinefabriek en Constructiewerkplaats BV te Wormerveer (S)
De firma heeft niet alleen maar kranen gefabriceerd, eigenlijk was de hoofdmoot bruggen maar de kranen namen toch een zeer belangrijke plaats in. Veel loopkranen zijn er vervaardigd maar ook monorailkranen en draaikranen zoals onder andere voor de Super Fosfaat fabriek Amsterdam en de Van Gelder Papierfabrieken in Velsen.
In 1855 neemt Piet Klinkenberg de leiding over van de smederij van zijn vader Jan en in 1857 verhuisd de smederij naar Wormerveer, omdat de industrie zich daar snel uitbreidt en hij hiervan wil profiteren en de opkomst ven nieuwe fabrieken gaat snel.
De levering van de eerste (vaste) brug is in 1883 in de Goudastraat in Wormerveer, maar er worden ook staalconstructies vervaardigd voor de nieuwe fabrieken.
In 1895 zetten Jan (Pzn) en Cornelis de zaak van hun vader door onder de naam “Stoomsmederij Gebroeders Klinkenberg”. Naast het bestaande werk is er ook levering van reservoirs, watervijzels voor poldergemalen, verschillende werktuigen en apparaten voor de industrie maar ook bruggen en ijzerconstructies van niet te grote omvang.
In 1921 wordt de firma omgezet in een NV onder de naam “Constructiewerkplaats en Machinefabriek Gebr. Klinkenberg”. In dat jaar is er al de levering van een kolentransportinstallatie maar er worden ook loopkranen, draaikranen, liften transportinstallaties gefabriceerd naast de reeds genoemde staalconstructies en bruggen.
In 1976 doemen de eerste problemen op voor de firma en de werkgelegenheid staat op de tocht door eindeloos gekibbel in de familie en in 1978 wordt een stichting opgericht waarin het aan de aandelen verbonden stemrecht werd ondergebracht. Toch in 1984 gaat de Gebr. Klinkenberg failliet en wordt in september onderdeel van de Genius Holding groep uit IJmuiden onder de naam Genius Klinkenberg. Hierna gaat de aandacht steeds meer naar de luchtvaart en defensie markt ten kost van het constructiewerk en worden er geen kranen meer gefabriceerd. 2000 verhuist Genius Klinkenberg naar het Westerspoor Zaandam en in 2004 wordt Genius Klinkenberg onderdeel van de Nimbus groep en heet voortaan Genius Klinkenberg Int. BV. (GKI).
In 2007 is er een Management Buy-out, alle aandelen van GKI worden overgenomen door J.J. Pesman en Aart Koster en Peter Taal. Genius Klinkenberg is lid van de National Aeropspace Group (NAG) Als onderdeel van een groep van technische bedrijven wordt de firma leverancier van werktuigbouwkundige componenten en totaalconcepten voor de lucht- en ruimtevaart, defensie en algemene machinebouw en met dochteronderneming in Tsjechië en netwerken in Oekraïne en China. http://www.genius-klinkenberg.nl

Koster & Vonk, Rhenen
In 1952 werd de Eerste Utrechtse Handelsonderneming (EUH) opgericht door de aannemer Koster en de heer Vonk, die vertegenwoordiger was bij Engelbert en gevestigd in Rhenen. In de eerste periode leverden zij voor het grootste deel allerlei draadproducten en kruiwagens, maar al gauw werden zij ook verkoper van Fuchs, een Duitse kranenbouwer en de door hun geleverde draglines werden goed verkocht. Omdat er moeilijk aan de vraag kon worden voldaan ging men bij de EUH over tot het ontwikkelen van een eigen type, hieruit ontstond de KV250 die als twee druppels water op de Fuchs D3 leek en dat vond Fuchs natuurlijk niet goed zodat ze op last van Fuchs de productie van de KV250 moesten stoppen om hun lucratieve vertegenwoordiging van dat merk niet in de waagschaal te stellen.
Technisch waren de KV’s niet optimaal, het draaikranslager raakte nogal snel versleten als er niet evenveel naar links als naar rechts gezwenkt werd, het zal dus wel de tandkrans zijn geweest.
Naast de KV’s had de EUH ook draglines van Ten Pas (Pasal) en van BK in het leveringsprogramma. In totaal zijn er zo’n 40 stuks draglines verkocht op truck en halftruck.

Kraanservice Katwijk BV
Kraanservice is onderdeel van de “Oostingh groep”. Opgericht in 1994 en gespecialiseerd in de productie van bovenloop-, hang-, portaal-, en zwenkkranen kraanbanen, schakelkasten en besturingen en ook speciale manipulatoren. Naast productie verleent de firma ook service en reparaties. www.kraanservice.com

Lifrac, transportsystems
1977 opgericht uit kranenbouwers welke het moeilijk hadden met de ervaring van ex-werknemers van die firma’s. (Omdat de vestiging Hengelo was moet aangenomen worden dat het personeel van de firma G.B. Sanders en/o Thole kwam).

L&S, Laarkamp & Schot, Schoorldam (S)
De firma Laarkamp & Schot was een samenwerking tussen Joop Laarkamp en Johan Schot, na een aantal probeersels startten zij in 1954 een machinefabriek in Schoorldam en fabriceerden in hoofdzaak draglines voor aannemers uit de omgeving van Alkmaar. Deze werden door de firma geheel zelf geconstrueerd en vervaardigd en in totaal zijn er zo’n 35 machines geleverd met een bakinhoud van 400 liter.
In 1960 kwam er een eind aan de samenwerking en werd de fabriek overgenomen door de firma Daalder die daar alle belang bij had omdat die diverse machines van L&S had draaien. De fabriek ging verder als Machinefabriek Daalder waarbij Joop Laarkamp de technische leiding behield. Na de overgang zijn er nog 3 machines geleverd met een bakinhoud van respectievelijk 600, 700 en 1000 liter. Na 1964 zijn er verder geen nieuwbouw activiteiten geweest en de Machinefabriek Daalder bestaat ook al lang niet meer.

Munsters, Erp
Mun
sters fabriceert al decennia mobiele bouwkranen van 10 ton.meter tot 150 ton.meter. Het kenmerkende van dit type kraan is dat ze zeer mobiel zijn waardoor ze snel inzetbaar zijn en ook zelfoprichtend, dat wil zeggen dat ze eenmaal aangekomen op de bouwplaats, afstempelen en de mast oprichten zonder verdere hulp. De ontwikkeling hierin is zeer ver gegaan en daarbij heeft de electrisch/electronische besturing heel wat aan bijgedragen.
In 1999 is Mobile Tower Cranes ontstaan vanuit een nieuw bedrijfspand aan de Amert in Veghel en maakt sinds 2001 deel uit van de Arcomet groep, een wereldwijd opererende organisatie die marktleider is op het gebied van verhuur van bouwkranen nu dus ook eigen ontwikkeling en productie heeft met MTC.
Over het algemeen worden de kranen op truck of op rups geleverd. http://www.mtc-cranes.com

MGA, van Mourik Groot-Ammers
Van Mourik is een grote aannemer van grond- en waterwerken uit Groot-Ammers (ZH).
In 1953 begon men met het bouwen van een eigen ontwerp dragline om daarmee leegloop in de constructiewerkplaats te voorkomen en tot 1960 zijn er 9 stuks gebouwd en de machines werden ingezet bij de verschillende afdelingen van de firma.
Na de intrede van de hydraulische graafmachines verdwenen de machines langzaam uit het beeld of werden nog een tijdje gebruikt als basismachine voor verticale randdrainage. http://www.mourik.com

NDC CRANES, Oosterhout
NDC produceert al decennia uitsluitend kranen, veelal havenkranen. Het programma omvat kranen voor enkel haakbedrijf, grijperkranen, Multi-pupose kranen, portaalkranen, containerkranen, bovenloopkranen, draaikranen, drijvende kranen etc.
Alle kranen zijn speciaal in opdracht gemaakt overeenkomstig de wensen van de klant en alle engineering, productie van de electrische componenten en montage gebeurt in eigen beheer. www.ndc-cranes.nl

Nellen
Nellen startte in 1932 als technisch bureau voor het berekenen van staalconstructies en het maken van machines voor de voedingsmiddelenindustrie zoals bijvoorbeeld snijmachines voor in de slagerij.
In 1943 wordt begonnen met het bouwen van kranen. Heel bekend zijn de echte mobiele kranen, Diesel-electrisch aangedreven draaikranen met soort van hefboomachtige giek op een onderstel met 4 dubbel-luchtbanden en die zich dus met de last in de haak konden verplaatsen. Later werden er ook nog moerassige onderwagens toegepast voor zwaardere modellen, maar ook trucks en ook wagens die op rails konden rijden. Voor meer stabiliteit en dus meer hijscapaciteit was er ook de mogelijkheid om af te stempelen, alleen is de mobiliteit dan weg. Ook worden er kranen op schepen gebouwd, geschikt voor haak en/of grijperbedrijf.
De firma wordt in 1978 overgenomen door De Groot International te Zwijndrecht en de naam wordt aangepast tot Nellen Kraanbouw BV. Groot-Hensen was in 1967 ingelijfd bij Conrad-Stork BV en in 1980 ook verkocht aan De Groot en werd bij de kranenfabriek Nellen ondergebracht, hieruit kwam de naam Nelcon. Door deze overnames groeit het bedrijf steeds groter. Nelcon bouwt railgebonden container kadekranen, container stapelkranen, railgebonden havenkranen, container portaalwagens (straddle carriers) en mobiele havenkranen (op luchtbanden). Zusterbedrijf Groot Hensen is ook nog gevestigd aan de Doklaan en is gespecialiseerd in de reparatie en revisie van kanen.
In 1986 wordt Nelcon verzelfstandigd door een management buy-out met T.E.M. Kocken als directeur.
De markt is krap en er is weinig ruimte voor ontwikkeling. Toch worden vooral de containerlosbruggen steeds groter, in 1984 werd eerst Post-Panamax gebouwd geschikt voor 15 containers brede schepen, tegen de eeuwwisseling zou dit reeds 20 breed worden en momenteel zelfs 26. Ook de automatisering zou een hoge vlucht nemen, niet alleen bij de losbruggen maar vooral bij de stapelkranen en de transportwagens. Één van de grootste afnemers is de ECT op de maasvlakte. Op dat moment is ongeveer 80% van de productie voor containertransport, de rest zijn kranen voor bulkoverslag en drijvende kranen.
In 2004 neemt de Finse onderneming Kalmar BV Nelcon over en past de naam aan in Kalmar Industries BV, terwiji de reparatieafdeling, Groot-Hensen, de naam Kalmar Inovations meekrijgt. Kalmar brengt de engineerings afdeling onder bij het Papendrechtse ingenieursbureau IV-Bouw & Industrie BV, terwijl de productieafdeling overgenomen wordt door Lubbers’ Constructiewerkplaats en Machinefabriek “Hollandia” B.V. uit Krimpen aan de IJssel. Na deze operatie gaat de verkooporganisatie verder als Kalmar BV.
http://www.kalmarind.nl

NKM, Nederlandse Kraanbouw Maatschappij
De firma startte als NKM (Nederlandse Kraanbouw Maatschappij) in Utrecht in 1933 en heeft zich altijd voornamelijk met kranenbouw beziggehouden. De producten werden over de hele wereld geëxporteerd. Het leveringspakket omvatte onder andere electrisch aangedreven draaikranen voor haak en/of grijperbedrijf en ertstransport installaties voor Beire, drijvende kranen voor India en Turkije, op maat ontworpen laad en transport installaties naar Nieuw-Zeeland, India, Hongkong en Portugal, zout reclaimers naar de Verenigde Staten en beton verladers naar Venezuela.Sinds 1963 fabriceert NKM ook speciale kranen voor de aluminium industrie. Vooral anode bakkranen. In eerste instantie samen met Hartmann, later zelfstandig. Wat later kwamen daar ook de kranen bij voor de pot room (waar via electrolyse het aluminium wordt geproduceerd), zoals pot service kranen en cathode kranen.
In 1977 nam Figee de NKM over en verplaatste de productie naar Haarlem. Slechts een klein deel van het personeel kon in dienst blijven. NKM specialiseerde zich in de aluminium kranen, terwijl Figee zich specialiseerde in de havenkranen, waaronder de bijzondere Lemniscaat kranen.
In Duitsland had zich een vergelijkbare situatie voorgedaan met Noell Special Cranes wat zich binnen Noell (met een 175 jarige traditie en ervaring op het gebied van speciale kranen en kraan manipulator techniek) gespecialiseerd had in de aluminium, nucleaire en afval industrie.
Eind 1999 werd NKM overgenomen door Reel uit Frankrijk. Reel was actief in diverse gebieden, waaronder nucleaire industrie, defensie, luchtvaart, afval en enig andere tak waar (interne) transport systemen een rol spelen, zoals ook skiliften, direct of indirect, zoals via COH in Canada in de auto industrie. Bij voorkeur in niche markten.
Tot 2002 waren NKM en Noell Special Cranes elkaars concurrenten, vooral op het vlak van de pot service kranen. In 2002 werd ook Noell Special Cranes overgenomen door Reel en werden NKM en Noell Special Cranes samengevoegd tot het huidge NKM Noell Special Cranes GmbH. Ondertussen is ook Scharf Westfalia daarin geschoven, waardoor NKM Noell het gehele traject vanaf de vers geperste anodes, via de bakhal, anode handling en rodding tot aan de potroom beheerst.
Toen Figee in 2004 failliet ging en de zo van Figee bekende Lemniscaat kranen verloren leken te gaan, werd het stokje overgenomen door NKM Noell.
Ondertussen zijn wereldwijd honderden kranen en machines geïnstalleerd, zoals pot service kranen, kathode kranen, transfer gantry systemen, oven kranen, anode stapel kranen, gietpan freesmachines, buizen reinigers, gietpan voorverwarmers, anode transport systemen en rodding shops (waar anodes voorzien worden van een geleidestang) voor de aluminium industrie, brandstofstaaf kranen en afval kranen voor de nucleaire industrie, grijperkranen voor de afvalverwerkingindustrie, specialkranen voor de metallurgische industrie, en uiteraard de speciale Lemniscaat kranen o.a. bij OVET, IGMA en Rietlanden onder de firma naam NKM Noell Special Cranes GmbH. www.nkmnoell.com www.reel.fr

Nyland, Delden
Bernard Nyland bezat in Delden (O) een klein bedrijf dat handelde in dumpmateriaal en bouwde in 1955 twee draglines. Deze werden vrijwel geheel samengebouwd uit materiaal wat hij zelf op de werf had.
Daar Nyland zelf een dragline bediende kwam hij niet mee toe aan het construeren van nieuwe modellen, hij reviseerde echter nog wel kranen voor anderen. Tegenwoordig is de firma Nyland een modern bedrijf met verhuur en verkoop van wegenbouw en grondverzetmachines. http://www.nyland.nl

P.M. Duyvis Koog a/d Zaan / Machinefabriek P.M. Duyvis & Co.
De fabricage van kranen maakte naast de liften in de begintijd een behoorlijk deel uit van het leveringspakket, maar over het geheel genomen was de machinefabriek behoorlijk universeel.
De machinefabriek P.M. Duyvis in Koog aan de Zaan is in 1885 gesticht door P.M. Duyvis afgestudeerd in Delft werktuigbouw. Hij trad na zijn studie in dienst van de Hollandse Yzeren Spoorwegmaatschappij enj bezocht o.a. de Borsig locomotievenfabriek in Berlijn. Door ziekte werd hij afgekeurd voor het werk bij de spoorwegen en uiteindelijk in 1882 trad hij in dienst van Gebr. Stork in Hengelo. Met D.W. Stork ontwikkelde hij het plan om in de Zaanstreek een machinefabriek te stichten, een werkplaats waar stoommachines gerepareerd konden worden, deze kreeg in eerste instantie de naam “Twente”. Al snel ging deze ook werktuigen leveren zoals pelstoelen, kollergangen en hijswerktuigen. Het scala aan producten werd steeds groter: zaagramen, hydraulische oliepersen, kapokpersen, hijswerktuigen, “orkanen” ( drooginrichtingen) , liften, elevatoren, bruggen, metaalpersen, inpakmachines en cacaopersen. De fabriek werd in fasen steeds verder uitgebreid. In 1930 werd het fabrieksterrein aanzienlijk vergroot door het dempen van een stuk van de Zaan. Op de nieuwe kade werd de reeds jaren aanwezige Fairbairn kraan geplaatst en die staat er nu nog.
Bovenloopkranen voerden wel de boventoon maar ook wipkranen.
De fabricage van kranen is omstreeks 1980 gestopt, alleen onderdelen werden nog vervaardigd en reparaties verricht aan de reeds geleverde kranen. Ook de liftenbouw is eind jaren ’90 overgegaan naar Otis en nu is P.M. Duyvis nog hoofdzakelijk fabrikant van procesapparatuur in de cacao-industrie in samenwerking met de firma Wiener van oudsher bekend in deze wereld. http://www.pmduyvis.nl

OLBO
Begin jaren 1950 bouwde Olaf Borst als hobby een drietal machines, hierbij werd hij geholpen door drie neefjes. Olaf was de eigenaar van een constructiewerkplaats in Bakkum (NH) waar in de jaren na de oorlog draglines werden gerepareerd dus beschikte hij over de nodige faciliteiten en know-how. Om zichzelf aan het werk te houden fabriceerde hij in 1965 in de slappe uren een door hemzelf bedachte machine, dit werd de “OLBO”, hiervan zou hij er 4 maken, twee werden er op een REO truck gebouwd en de anderen op een halftruck.
Na deze voor die kleine werkplaats toch wel bijzondere prestatie werd er begonnen met nog twee exemplaren, deze kwamen echter niet van de grond, de één weliswaar bijna helemaal klaar, maar de ander alleen de vloer van de bovenwagen en het lierwerk, de overblijfselen staan nog steeds in Bakkum achter de werkplaats die momenteel door de zoon van Olaf gerund wordt.

Pulleman / PLM Cranes BV
In de jaren 50 van de 20e eeuw begon Pulleman in Oude Tonge met de verhuur van draglines en overslagkranen, deze vonden vooral hun weg bij de toen in aanbouw zijnde Deltawerken. In die tijd waren er wel 50 kranen in de verhuur van diverse fabricaten zoals NCK, Priestman en Ruston Bucyrus. In de jaren 60 ging men over van de verhuur naar verkoop, onderhoud en revisie van Priestman kranen, hiervan werden er ongeveer 120 stuks verkocht die voornamelijk op binnenvaartschepen werden geplaatst.
Eind jaren 80 stopte Priestman met fabricage en besloot Pulleman zelf kranen te gaan maken volgens een eigen concept, dat konden ze natuurlijk makkelijk omdat ze nu jarenlang ervaring hadden in de baggerwereld en onder leiding van directeur Jan Pulleman ontwikkelden ze een kraan die speciaal geschikt was voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden. Dit werd de PLM617 gebouwd op een Priestman onderwagen. Het bleek een succes en dat jaar 1990 het begin van de PLM kranen. Binnen Europa zijn er ruim 200 bagger en overslagkranen verkocht maar ook verder in de wereld.
Alle kranen worden gebouwd volgens klantspecificatie en compleet in eigen beheer vervaardigd. In tegenstelling tot de vroegere Priestman zijn de kranen Diesel- of electrisch- hydraulisch aangedreven en worden er uitsluitend eerste klas en goed gedimensioneerde pompen en motoren gebruikt om storingen zoveel mogelijk te voorkomen. De kranen zijn twee of vierdraadskranen voor grijper of haakbedrijf en geschikt voor een capaciteit van 5 tot 60 ton.
1 oktober 2007 is de firma verhuisd van Oude Tonge naar een groter pand op het industrieterrein van Dintelmond (Heijningen). Hier beschikt men ook over een eigen haven met kraan zodat de schepen en pontons waar de kranen op gemonteerd moeten worden direct aan het bedrijf kunnen afmeren of wel direct in het transportschip geladen voor transport naar de uiteindelijke bestemming. Maar er worden ook nog steeds kranen op rups geleverd en ook andere speciale bestemmingen gaat men niet uit de weg.
http://www.plmcranes.com/home.html

Rörink & van den Broek, Machinefabriek en Constructie Werkplaatsen, Enschede
Rörink & van den Broek fabriceerde bovenloopkranen, portaalkranen, hijschmasten (een soort torenkraan), draaikranen, spilkranen, torendraaikranen (een soort derrickkraan), muurdraaikranen en verplaatsbare handkranen. Maar ook verplaatsbare stapelliften en stapellieren en paternosterliften. De constructie werkplaats maakte o.a. fabriekshallen, trappen, torens en masten, bruggen en sluisdeuren.
De firma is in 1902 Opgericht onder de naam Rörink door Johan Gerhard Rörink als smederij. In 1908 wordt de naam Rörink & van den Broek doordat J. van den Broek toetrad tot de firma en de werkzaamheden ook constructiewerk gaan omvatten.
In 1955 treedt Rörink uit de firma en deze wordt omgezet in een NV. De firma is nog steeds gevestigd in Enschede maar verricht hoofdzakelijk nog constructiewerk. In 2005 is de firma failliet verklaard.

Rusch BV, Zwaag
Rusch is een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van hijskranen, hoogwerkers, graafmachines en hijsgereedschap. De firma doet ook veel aan innovaties zoals speciale kraanmasten voor sloopbedrijf en heeft daar wereldwijde erkenning voor gekregen. Naast nieuwbouw worden er ook veel reparaties verricht door dochter De Gier Kraantechniek BV (tegenwoordig ook Rusch Kraantechniek), complete kranen overhaald en kraaninspecties verricht. http://www.rusch.to/

Sanders & zoon
G.B. Sanders was aanvankelijk als smid vermaard om zijn siersmeedwerk waarmee hij hoge ogen gooide op de wereldtentoonstelling van 1905 in Luik maar door de invloed van zijn zoon later vervaardigde de firma ook transportwerktuigen- en andere machines.
De laatste jaren van bestaan vervaardigde de firma ook Offshore kranen voor platforms op de Noordzee welke speciaal aan de eisen van de Staatstoezicht op de Mijnen moesten voldoen en bijvoorbeeld op het beruchte lopende platform “Camel”.
De firma is in 1872 opgericht onder de naam smid G.B. Sanders te Deventer en vernuisde in 1902 naar Enschede. In 1907 veranderde de naam in G.B. Sanders & Zoon.
Al in 1910 was de firma actief met transportwerktuigen en liftinstallaties.
In 1912 was er de naamsverandering in NV Transportwerktuigen- en Machinefabriek v/h G.B. Sanders & Zoon n.a.v. het uittreden van G.B. (Gerardus Bernardus) ten gunste van zijn zoon J.H. (Johannes Hendricus). In het leveringsprogramma stonden toen: draaikranen, loopkranen, lieren, loopkatten en electrotakels maar ook andere transportwerktuigen.
Andere niet-kranen constructies zoals fabriekshallen, bruggen en sluisdeuren werden aan het productieprogramma toegevoegd in 1930 om het hoofd te bieden aan de afnemende hoeveelheid beschikbare werken.
Opmerkelijk is de levering in 1980 van een mammoet kraan aan het Zweedse staalbedrijf Svenskt Ståhl ondanks de moeilijke tijd en de heftige concurrentie.
In 1981 werden de laatste Offshore kranen geleverd voor de Neddrill 4 en aan de NAM.
Het faillissement van de firma was in 1982 als gevolg van de recessie en omdat er geen reserves waren. Ook leed het bedrijf aan besluiteloosheid omdat de familieleden die aandeelhouders waren niet tot overeenstemming konden komen en het dagelijks bestuur geen effectieve leiding kon geven en vernieuwingen uit bleven of konden niet goed worden doorgevoerd. Er werd nog wel een poging tot verkoop aan de Amerikaanse kraanbouwer Devault ondernomen, maar dit ketste af op de vraagprijs, later bleek dat het Devault alleen om de nog lopende orders te doen was.

SHF Schiedamse Hijswerktuigen Fabriek, Schiedam
De SHF hield zich voornamelijk bezig met het fabriceren en onderhouden van hijsinstallaties t.b.v. de baggerindustrie en diverse andere industrieën en dateert van 1966.
In 1987 is de firma overgenomen door Buitendijk in Zwijndrecht waar de SHF kranen nog steeds bebouwd worden. Buitendijk fabriceerde al lange tijd kraanfundaties (pedestals) en frames voor de SHF maar was zelf voornamelijk onderaannemer voor staalconstructies.
Het productiepakket omvat tegenwoordig allerlei soorten kranen voor land en Offshore zowel draaikranen als portaalkranen. Voor de Offshore en petrochemische industrie levert men ook explosieveilige kranen.
http://www.buitendijk.nl

Schippers hijswerktuigen
Schippers is al sinds 1917 actief als fabrikant en leverancier van lieren, takels en kranen en ook nu nog worden alle in Nederland geleverde kranen in Nederland vervaardigd.
In 1990 werd Schippers overgenomen door het Finse kranenbedrijf KONE en is nu KONECRANES BV genaamd als 100% dochter van de Finse firma KONECRANES Plc. KONECRANES is al bezig sinds 1910 en als fabrikant wereldwijd marktleider van o.a. bovenloopkranen, havenkranen, elektrische takels, etc. en produceert jaarlijks 15.000 loopkranen. www.konecranes.nl

SMST Designers en Constructors BV, Harlingen
SMST is opgericht in 1990 en is gespecialiseerd in de engineering en productie van Offshore (deepwater) cranes, knuckleboom cranes, telescopic boom deckcranes, pipe handling systems, winches, (active) heave compensation systems, skidding systems and BOP handling systems. Voor de super jacht industrie leveren zij davits en scheepsluiken.
Tevens leveren zij onder de naam Rodenstaal, scheepsluiken bijbehorende kranen en lieren maar ook voorraadkranen en hijsbalken voor aan boord en hydraulische pomp units.
www.smst.nl

Spierings Kranen BV, Oss, Nederland
De firma is in 1987 opgericht door Leo en Tiny Spierings aan de Kantsingel in Oss met als belangrijkste activiteit onderhoud en revisie van bestaande hijskranen.
Na korte tijd wordt de eerste Spierings kraan gebouwd, de SK345-AT3 waarin alle opgedane ervaring met andere kranen is verwerkt en nu is de firma één van de bekendste fabrikanten van mobiele opvouwbare kranen, door innovatie zijn die vanaf de eerste kraan ontwikkeld tot een machine die door één man in ongeveer 15 minuten bedrijfsklaar is.
De kranen worden overwegend op meerassige speciale trucks bebouwd die zich snel door het verkeer kunnen verplaatsen en goede rijeigenschappen combineren met een goede terreingang en wendbaarheid door de besturing op alle wielen. Er zijn diverse modellen zodat de opdrachtgever zelf de beste kraan voor zijn klus kan kiezen.
In 2000 verhuisd de firma naar een groter pand aan de Merwedestraat ook in Oss waardoor de productiecapaciteit flink uitgebreid wordt. In 2006 wordt er nog verder uitgebreid en in 2010 zijn er al ruim 600 Spiering kranen bebouwd.
Tegenwoordig zijn de kranen geheel hydraulisch aangedreven via een traploze snelheidsregeling en met een hooggeplaatste bedieningscabine of door middel van radiografische afstandsbediening als de last zich op een onoverzichtelijke plaats bevind, zoals aan de achterkant van een gebouw. Vanaf 2010 kan de kraan niet alleen op truck maar ook op rups geleverd worden.
Vrijwel alle bouwkranen zijn in feite torenkranen met een kabelgetrokken kat, het is opmerkelijk dat de nieuwste kranen ook kunnen toppen tot bijvoorbeeld 30º om extra hijshoogte te verkrijgen.
www.spieringscranes.com

Stork-Hijsch
Stork-Hijsch heeft in de eerste helft van de 20e eeuw een belangrijke rol gespeeld in de kranenbouw en het productie pakket omvatte een heel scala aan soorten kranen zoals bovenloopkranen, portaalkranen, draaikranen, etc.
In 1898 is NV Gebr. Stork & Co als afdeling voor hijs en hefapparatuur opgericht te Hengelo als onderdeel van Gebr. Stork.
In 1912 wordt de NV Gebr. Stork & Co. Fabriek van hijschwerktuigen, kortweg Stork-Hijsch NV, afgesplitst van NV Gebr. Stork & Co waardoor er een speciaal op kranen gerichte dochteronderneming ontstaat.
De fusie tussen de werf Conrad in Haarlem en de kraanbouwer Stork Hijsch lijdt in1932 tot Conrad-Stork en de hele productie vindt verder in Haarlem plaats.
In 1954 wordt Conrad-Stork opgenomen in de Verenigde Machine Fabrieken (V.M.F.) en de nieuwe naam wordt V.M.F. Stork, deze koopt in 1967 Machinefabriek en kranenbouwer A. Th. Hensen, waarna in 1970 de nieuwbouwsector van Hensen overgedragen wordt aan Conrad-Stork te Haarlem en de reparatieafdeling de naam Stork-Hensen krijgt. Dan volgt in 1973 de overname van het terrein en merknaam Stork-Hensen door Grootint welke er De Groot Constructie BV vestigt.
In 1980 verkoopt de V.M.F. ook Conrad-Stork zelf aan Grootint. Alle bedrijven worden ondergebracht onder een holding met de naam Nelcon BV. Zie verder onder Nellen.

Ten Pas (Pasal kranen) Alkmaar (S)
De firma Ten Pas begon eind jaren 30 ven de 20e eeuw in een pand aan de Kanaalkade in Alkmaar als autogarage en autoreparatie werkplaats onder leiding van Frans Ten Pas, later ook als machinerieën handel en reparatie inrichting en zij waren vermaard vanwege de vleeswaren snijmachines voor de slagerij.
Frans is in de oorlog omgekomen en na de oorlog zette zijn schoonzoon Wim Veldstra de zaak voort samen met Wim de Haan.
Het begon aanvankelijk met kleine kraantjes en een aantal walsen en begin jaren 50 verhuisde het bedrijf naar het Zeglis, ook in Alkmaar, de naam was toen reeds Machinefabriek Ten Pas & Co.
De eerste Pasal kraan werd gebouwd met als voorbeeld de Rapier dragline en werd door de firma Twisk & Bosman in gebruik genomen.
De verkoop van de kranen liep via EUH uit Rhenen en in 1955 werd al de aflevering van de 50ste kraan gevierd.
In feite werd alleen de bovenbouw van de kranen geleverd, die dan op een onderwagen werden gebouwd. Eerst nog met de oude king-pin constructie, later met een draaikranslager. De trucks kwamen uit de dump en net als de befaamde “Half-tracks”, een rups voertuig met normale stuurwielen voor.
Voor zwaar terreinwerk werden er ook rupsonderstellen bijgeleverd die door Ten Pas zelf werden gebouwd.
In 1966/67 waren er in de verkoop weleens strubbelingen met de EUH en na 1967 heeft Veldstra de verkoop ook zelf ter hand genomen.
De Pasal kranen werden niet alleen als dragline geleverd maar ook wel als constructiekraan, heikraan, dieplepel, shovel of grijperkraan op vaste sokkel of op een schip of ponton.
De ontwikkelingen gingen eind jaren 60 zeer snel en hoewel er een 1000 liter machine op stapel stond kon firma Ten Pas de ontwikkelingen zoals die in het buitenland plaatsvonden niet meer bijbenen.
In 1968 verkocht Willem Veldstra de zaak aan de firma Epicon , de naam werd toen Epicon Ten Pas. De naam Epicon slaat op de verwerking van epoxyhars en vezelversterkte composieten. Doordat de kunststoffen een meer aantrekkelijke markt leek, raakten de kranen op de achtergrond. Tot 1972 werden de lopende orders afgewerkt en nog enkele kranen geleverd zoals het type 325 met de 1000 liter bak, maar toen hield de nieuwbouw op en werden er alleen nog reservedelen vervaardigd. In die periode zijn al diverse apparaten en pijpleidingen van glasvezelversterkte composieten vervaardigd voor de Shell.
Na een korte samenwerking met AMA-Filter uit Alkmaar en een doorstart na en faillissement ging de firma verder als Epicon Alkmaar BV en had het verder niets meer met kranen te maken.
In 1998 verhuisd de zaak naar Heerhugowaard en wordt de grond en opstallen verkocht aan de NV Overdie en in 2000 wordt het bedrijf door het Engelse Tesla overgenomen en de naam veranderd in Futura.
http://www.futuracomposites.nl

Thole Enschede
Thole begon in 1896 als constructiewerkplaats en smederij onder leiding van J.H. Thole en in 1927 omgezet in een NV.
De firma fabriceerde onder andere bovenloopkranen, loopkatten, handloopkranen, draaikranen, topkranen en portaalkranen. Naast de kranen werden er ook beweegbare bruggen, sluizen en schuiven, bewegingswerken en tandwielkasten vervaardigd.
In 1965 leverde Thole reeds slagbomen en dergelijk sinds 2004 is de firma nog meer gespecialiseerd in toegangsconcepten en heeft als Thole Group drie werkmaatschappijen.
Parkeersystemen levert afsluitbomen, inzinkbare palen en diverse toegangscontrolesystemen.
Machinefabriek Thole levert (bovenloop) kranen inclusief onderhoud en speciale bouwwerken.
Environment Technology levert sorteerlijnen bestemd voor huisafval, shredders en balenpersen.
www.thole.nl www.thole.com/html/machine.swf

V&N Van der Valk uit Heemstede
Van der Valk was een aannemer afkomstig uit Nieuwdorp (Valk=V en Nieuwdorp=N: V&N) een plaatsje dicht bij Borsele in Zeeland die zich in Heemstede (NH) vestigde. Naast de aannemerij reviseerde hij ook draglines voor anderen, hierdoor verkreeg hij natuurlijk de nodige kennis. Ook was hij verkoper geweest van O&K en dat verschafte hem ook de nodige kennis.
Vlak voor de tweede wereldoorlog in 1938 beschikte hij over zoveel personeel dat hij begon met de bouw van een eigen dragline, ook om het personeel gedurende slappe tijden bezig te houden. De fabricage stond onder leiding van een Duitser die in Nederland was blijven hangen na het O&K dealerschap en het hier wel naar z’n zin had. Dit werd Type 1, een bijzondere machine met geheel in oliebad lopende overbrenging, een wormwielkast tussen het vliegwiel van de motor en de het lierwerk.
Het Type 2 draaide aanmerkelijk sneller maar produceerde ook opmerkelijk meer lawaai doordat de overbrenging nu door een ketting geschiedde. Het rijwerk beschikte bij dit type over twee snelheden en in de hoogste versnelling kon de kraan, (op rups!), ongeveer 10 km/uur halen, wat natuurlijk bij veel verplaatsingen in de Hollandse polders een groot voordeel was, bij nauwkeurig werk was de hoge snelheid, ook in de lage gearing, weleens een probleem. De motor was een 6 cilinder Diesel van 60 PK en de bak had een inhoud van 530 liter.
In 1959 werd nog een nieuw model gelanceerd, het Type 3, op de Jaarbeurs in Utrecht die was gemonteerd op een REO onderstel. Hiervan werd veel verwacht, als aandrijving had men een driecilinder Perkins Diesel ingebouwd met als noviteit een roterende brandstofpomp.
Één van de klanten van V&N was het Hoogheemraadschap, die zowel het Type 1 (ingeruild en gereviseerd) als ook het Type 3 in bezit had.
Door de inzakkende markt is het toch niet verder gekomen en in 1960 is de fabriek gestopt met nieuwbouw.

 

BEDRIJVEN DIE NAAST CONSTRUCTIEWERK OOK KRANEN FABRICEERDEN
(In bewerking)

Atlas, De, Amsterdam
In 1839 gesticht als Commanditaire vennootschap Dixon & Co in Amsterdam. Vanaf 1841 noemde het bedrijf zich De Atlas en men dreef een machinefabriek en een ijzergieterij. Men fabriceerde hoofdzakelijk fabriekswerktuigen en apparaten. In 1851 werd de zaak na een moeilijke tijd voortgezet als NV De Atlas.
Naast enig constructiewerk werden er omstreeks 1865 ook enkele Fairbairn kranen gemaakt.
In 1886 sloot de fabriek de poorten.

Begeman, Helmond

Fijenoord, Établissement Fijenoord, Rotterdam
Zware Stoomkranen vlgs AdO bldz 86

Hogenbirk
Fabrikant van staalconstructie maar ook bovenloopkranen en portaalkranen,

Hollandsche IJssel, de Jongh & Co/ De Hollandsche IJssel, Oudewater
Lichte kraantjes vlgs AdO bldz 88

Kloos, Kinderdijk

De Kok Staalbouw
Dit is een bedrijf dat in 1930 is opgericht aan de Bergsebaan 67 te Heerle (N.Br./ gemeente Roosendaal). Naast staalconstructies, stortportalen, transportinstallaties etc. levert De Kok portaalkranen en bovenloopkranen en werkt o.a. ook samen met Van Haagen Kraanbouw BV. http://www.kokstaal.nl

Nering Bögel, Deventer
Enkele loskranen (Geschiedenis van de Techniek in Nederland)

NSI, Nederlandse Staalindustrie, Rotterdam (later onderdeel van FIGEE)

Penn & Bauduin, Dordrecht
IJzerfabriek.
Deelnemer in de Groep Bruggenbouw met een vastgesteld quotum van 10 percent.
Staalconstructies, bruggen.
“Waterdichtmantels” voor de Maastunnel in Rotterdam.
Drijvende bokken en torenkranen (AdO bldz 377)
Drie Grijperlosbruggen Vlaardingen-Oost

Prins van Oranje, ’s Gravenhage
Onder andere Fairbairn kranen

Smulders, A. F. Stoomwerktuigenfabriek
1862 Opgericht
1871 Ovemame Fabriek Damlust te Utrecht (= Utrechtse IJzergieterij)
1872 Verhuizing naar Utrecht en naamsverandering in “Utrechtse Iizergieterij & Machinefabriek Firma A. F. Smulders”. Zie verder onder “Gusto”

Smulders & Co, Louis
1880 twee zoons Frans en Louis, treden uit “Utrechtse IJzergieterij & Machinefabriek Firma A. F. Smulders” en beginnen voor zichzelf de firma “Louis Smulders & Co”. Zie verder onder “Jaffa”.

Smulders, Frans
1891 Frans Smulders treedt uit “Louis Smulders & Co” en begint de firma “Frans Smulders” Utrechtse Machinefabriek o/d Frans Smulders 1907 Naamsverandering in “NV Utrechtse Machinefabriek o/d Frans Smulders”. (AdO bldz 369, voornamelijk kranenbouwer?).
AdO bldz 384; omstreeks de eeuwwisseling (1900) voornamelijk bouwer van kranen, transportinstallaties, elevatoren, jakobsladders en dergelijke. In 1925 kwam daar de apparatenfabriek bij voor de chemische industrie. Ook ander constructiewerk zoals de electrisch gelaste deuren van de sluizen bij Den Oever en Kornwederzand en een hefbrug over de invaart van deVeemarkthaven te Utrecht.

Theelen, Staalconstructies BV, Echt

De Vries & Robbé & Co, Gorinchem
AdO, bldz. 145

WMG De Weger Machinefabriek Gouda
Naast algemene machinebouw ook Spoorwegkranen en scheepskranen.

 

VERTEGENWOORDIGINGEN VAN BUITENLANDSE FABRIKANTEN:
(In bewerking)

v/d Berg transporttechniek
Sinds 1946 de importeur en licentie-houder van Demag Cranes & Components voor Nederland en België. Het ontwerpen, realiseren, servicen en keuren van kraansystemen, hijswerktuigen en aandrijvingen.
http://www.demag.nl/vdberg.nl

Drakenburgh
(oktober 2006 failliet; doorstart?)

ABUS
ABUS Kraansystemen BV is in 1981 opgericht en is 100% dochter van ABUS 
Kransysteme GmbH, een Europese fabrikant van halkranen. Het ABUS programma 
bevat systemen met een lastbereik van 80 kilo tot 100 ton. Fabricage, installatie, service en onderhoud. Loopkranen. Hangbaansystemen. Zwenkkranen. Elektrostaaldraadtakels. Elektrokettingtakels. Handverrijdbare portaalkranen. Hijsgereedschappen. 24 uur Service.
Materiaalhanteringsystemen. Abus steunpunten wereldwijd in 40 landen www.abus-kraansystemen.nl

Klein
Ad. A. Klein TRANSPORTTECHNIEK b.v. www.adaklein.nl

Berg Bros van den Takeltechniek B.V. SNEEK
Verkoop, EKH keuring, onderhoud en reparatie van bovenloopkranen, takels, hijsgereedschap en staalverwerkende machines, ombouw, onderhoud en reparatie van bovenloopkranen, takels, botenliften, hijs-gereedschap, hijssystemen en staalverwerkende machines. www.takeltechniek.nl

HTC Hijstechniek Harderwijk
Kranen en takels (gebruikt en nieuw) - Hijstraverses en grijpers - Last- en wegbegrenzers - Heftafels en transportbanen - Constructie en machinebouw - Service, inspectie en reparatie - Hijsmiddelen - Engineering - Lieren - Valbeveiligingsmiddelen - Palletwagens www.htchijstechniek.nl

Kwint BV, Groningen
Kwint B.V. Technisch Handels- en Adviesbureau in hijs- en werktuigen, staalkabels, kettingwerk, hijs- en sjorbanden, kranen, jukken, lieren, takels, blokken, zeilmakerijproducten, engineering, service en inspectie. ISO- 9001:2000, VCA- en EHK gecertificeerd. Vestigingen: Groningen, Rotterdam, Oldenzaal. www.kwintgroep.nl

Ned-Deck Marine BV, Barneveld
www.ndm.nl

Vermeer Machine Techniek BV, Hoofddorp
Fabrikant van complete hei en boor inrichtingen, koppensnellers en kranen voor jachten. www.vermeermt.nl

C & I HOLLAND BV, Nederhorst den Berg
Materieel ten behoeve van offshore scheepvaart en havenwerken voor horizontaal en verticaal transport aan land en Offshore. Verder pijpleidingen voor de olie en gas en windenergie. De levering behelst: ontwerp, fabricage en ombouw en verkoop en service. www.zwagerman.com

Spacelift BV. Nederhorst den Berg
Ontwikkeling en verkoop van materieel t.b.v. aannemersbedrijven voor woningbouw, utiliteitsbouw, industrie, scheepvaart, transport en overslag www.spacelift.nl

Norden, van, Kraantechniek, Middelburg
Bovenloopkranen en alles daar omheen www.vannordenkraantechniek.nl

Nemag BV, Zierikzee
Nemag ontwerpt en bouwt specifieke ladinggerichte grijpertypes en producten voor de overslag van bulkgoederen ter wereld. Daarnaast heeft Nemag de patentschalm en kabelpeer ontwikkeld waarmee kabels en kettingen snel gekoppeld en ontkoppeld kunnen worden. www.nemag.com

Feijter, de Constructie, Breskens
www.feijter.nl

Double D Marine Equipment BV, Waalwijk
G
especialiseerd in hydraulische scheeps- en offshore kranen. www.double-d-marine.com

Droogendijk Techniek BV, Maartensdijk
In- en verkoop portaal-, bovenloop- en overslagkranen. www.droogendijk.nl

Broekveldt, Ernst BV, De Groeve
Dealer van atlas graafmachines en autolaadkranen. Jcb shovels, verreikers en graaf/laad combinaties.
www.broekveldt.nl

Broek, van den, Kraanservice BV, Amsterdam
www.van-den-broek.nl

Liebherr Nederland BV, Amersfoort
Liebherr is de grootste kraanfabrikant van de wereld. www.lne.liebherr.com

Noell Kone Cranes GmbH, Moerdijk
www.konecranes.com

Palamatic Handling Systems BV, Apeldoorn
www.palamatic.nl

Promac BV, Zaltbommel
www.promac.nl

Halkranen, Ridderkerk
Op deze nieuwe site van Breedveld-halkranen bv staat up-to-date informatie over de bij ons beschikbare gebruikte halkranen, portaalkranen, rijbalken, kolomzwenkranen, loopkatten, takels en hijs-equipment.
www.halkranen.nl

Woltman Piling Equipment BV
www.dieseko.nl/nl/hijskranen.html

Eurorigging BV
Engineering van hijs en hefapparatuur.

Verlinde
Takels, loopkranen, etc www.verlinde-nederland.nl

Hijstraditie (Traditie nv)
Electrische, lucht en handtakels en loopkatten. Verkorte en extreem kort gebouwde takels en loopkatten. Offshore uitvoeringen en/of Exd.
Wand, kolom(zwenk)kranen, boven en onderloopkranen. Lieren (ook special bouw & manriders). Keuringen & reparaties. Dealer of wederverkoper van Hadef

Imatrans Hijswerktuigen - Voorhout Nederland

EMCE machinefabriek

LGH Hijsmaterieel BV
http://www.lgh.nl

Louis Reyners
www.louisreyners.nl

STAM Hijs en Hefwerktuigen
www.deltahoist.com

Jagé Constructie Hijs- en Heftechhiek
www.hijsenheftechniek.nl

Mennens Staalkabels Hijs- en Heftechniek
www.mennens.nl

Jean Daenen
www.jeandaenen.nl

REMA
www.rema.eu 

Swart
www.Swart.nl

Verhoeven VTS Constructions
www.verhoevenbv.com

Van Opstal

Hollestelle

D’Hond kraanbouw

HMC

Lemmens Crane Systems
www.lemmens-group.com

Eriks
http://eriks.nl/nl/producten-en-diensten/gereedschappen/compleet-leveringsprogramma/hijs-en-hefwerktuigen/

Walinga, Fa P.A.
http://www.walinga.nl/producten/hijs-en-hefwerktuigen

Haulotte Groupe
http://www.haulotte.nl

De Lastoorts
www.delastoorts.com

Gebuwich lieren

Rolloos
www.rolloos.com

Gouda Constructie v/h Endenburg
www.goudaconstructie.nl

De Hoop Metaal
sinds 1989 www.dehoopmetaal.nl

Vries H. de Schiedam
(i.e.g. handlieren vlgs. Büstraan 8e druk bldz. 177)

Marynen NV Technisch Bureau te Den Haag vlgs G.A. van Delden blz 87

Gorter Machinefabriek te Hoogezand (volgens artikel in Heemschut)

Boele

De Schelde

Werkspoor

.

naar boven
naar boven
Lees hier de gehele historie van Duyvis
naar boven
naar boven
Kraanbouwers naar boven naar boven naar boven naar boven