NedSEK1


Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen

"Haal op die Hijs"

NedSEK2
NedSEK

Voor de alledaagse aktualiteit kunt u het best op onze Facebook pagina kijken. Onze Antwerpse collega's hebben ook een Facebook pagina. Inmiddels is onze laatste Nieuwsbrief verschenen, deze kunt u hier ook lezen: Nieuwsbrief 2019-3 De andere Nieuwsbrieven staan op de pagina Literatuur.
Sinds kort hebben wij de samenwerking gezocht met het tijdschrift Magazine Exceptionnel, daarin verschijnen ook artikelen van NedSEK. Klik op het logo hiernaast!

Op 14 november 2018 organiseerden wij het Symposium "Erfgoed met Haken en Ogen" in Amersfoort bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), onder de button Kranendagen vind u het programma en een beeldverslag van die dag. Wij presenteerden die dag ook ons boek "Haal op die Hijs".

Op 2 juli 2019 brachten wij een bezoek aan Vreeswijk alwaar de herbouw van de Stadskraan Utrecht is gestart. In de laatste Nieuwsbrief kunt u hierover lezen. Meer over dit projekt staat in de publikatie "Herbouw Stadskraan Utrecht" Als dank voor de ontvangst overhandigt onze penningmeester hét boek aan Liesbeth Bouwhuis, projektleider van de stichting Herbouw Stadskraan Utrecht >>

Reacties kunt u mailen aan de secretaris: gjacobs2 AT wxs.nl. Laatste bewerking

MagExcLogo
AKTUEEL
KRANENDAGEN
PROJECTEN
LeonarddeWit ArjandeZeeuw
KRAANTYPEN
KRAANBOUWERS
Gebruik kranen
Literatuur
HelmigLiesbeth

Ons Symposium "Erfgoed met Haken en Ogen" wordt geopend door Leonard de Wit, hoofd Regio Noord-West van de RCE. Op de voorgrond de voorzitter van NedSEK, Jur Kingma.

Arjan de Zeeuw, directeur Kennis en Advies van de RCE heeft zojuist het eerste exemplaar van ons boek "Haal op die Hijs" in ontvangst genomen en spreekt het slotwoord van die dag uit.

HODH
FIENlogokopie2
NedSEK1 NedSEK2 NedSEK AKTUEEL KRANENDAGEN PROJECTEN KRAANTYPEN KRAANBOUWERS Gebruik kranen Literatuur